venerdì, Settembre 22, 2023
-mensile-Storie

La lunga attesa di Felicia

La vicinanza tra due donne è stata tracciata da Sara Favarò in questa poesia:

“U chiantu di dù matri”_

 

Sta sira avanti a mia

‘na vecchia ca si chiama storia

chianci scunsulata picchi l’anni passaru

senza lassari signi di vittoria

e rasti supra a terra.

Mi dici ca ddi picciotti

ca luttavanu cu idda e ci currianu appressu

c’à speranza all’occhi,

ora sunnu n’a panza d’a terra vurricati.

Mi fici du nomi,

unu chiù granni e l’autru chiù nicu,

ca patri e figghiu essiri putianu

e appiru a stessa sorti.

Mi dici:

Pippinu Impastatu di Cinisi dicia ‘nt’e chiazzi:

pi jiri avanti iuncemu vrazza, manu e cori,

dicemulu u nomi d’assassini

ca mpastanu a terra cu u sangu d’i travagghiatura.

E continua a vecchia:

‘na matina d’u 78 u truvaru nn’a linia d’a ferrovia

a pezzi e muddichi, comu siddu u trenu

passannu dda notti l’avissi macinatu.

U trenu unn’era trenu:

era bumma a tritolu d’i mafiusi

scattata nn’a panza di Pippinu pi vinnitta.

L’occhi, sulu l’occhi eranu vivi,

circavanu a Cristu ncelu

e ci addumannavanu pietati.

Pietati pi mia,vecchia sempri a luttu,

e iu sugnu cca, a malidiri li mafiusi barbari,

can un vulianu e nun vonnu

ca li picciotti lottanu pi nna Sicilia libbira,

unni a terra ngrassari si putissi cu l’onestà

e no cu u sangu limpidu di li ‘nnucenti

‘mputenti contro l’omertà.

E chianci a vecchia, chianci, chianci,

un chianti comu marusu ntimpesta,

u chianti di du matri.

Chi sira! Chi sira!” (4)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *