giovedì, Maggio 30, 2024
-rete-

Buon 2014

Buon annu a tutti,
ai longhi e ai curti,
a cu si licca a sarda
e a cu mancia e si nni futti, 
a chiddi cu i causi ranni
e a chiddi senza mutanni,
ai granni e ai nichi, 
a chiddi chi schucchianu pasta 
e ncucchianu viddichi, 
ai sani e ai malati, 
a sciancati, sgummati, struppiati e ‘nghissati, 
ai ricchi e ai pureddi,
a chiddi chi mancianu carni
e a chiddi chi arricioppanu cavuliceddi, 
buon annu, puru a me nannu,
a tutti i me parenti ca un sacciu unni stannu
a cu ci piaci manciari
e a cu unn’avi mancu culu pi cacari,
a cu si metti i picciuli sutta i maruna,
a cu si ratta i cugghiuna
a postini, zuini, sciacquini, abbuffini
a viscuvi e parrini, 
viriti la missa e sgangacci li rini,
ai carciarati e ai cunnannati:
coraggiu, cu a nova leggi su tutti libberati,
a malati, nfirmeri e duttura,
bidelli e prufissura, 
a ngigneri e muratura, 
a viddani e piscatura, 
a tutti li travagghiatura 
chi ghiettanu sangu e surura
a l’avvocati ai raggiunieri 
parrucchieri, varberi,
finanzeri, carabbineri e puntuneri,
a chiddi chi a pigghianu davanti
e a chiddi chi a pigghianu d’arreri,
a firrara, iurnatara,scarpara, furnara, 
siddunara,crapara e picurara,
a li patruna di li supermercati,
a li commessi sfruttati,
a li patruna di li ristoranti, 
ai cammarieri e ai suprastanti,
a cu s’annaca cu i machinuna
e a cu unn’avi mancu i scarpuna,
a li disoccupati e nullatenenti
ca unn’annu soccu mettiri sutta i denti,
Tintu annu a tutti li mafiusi,
rugnusi, fitusi, schifiusi e arrusi,
chi i chiuissiru a tutti, pari pari 
e ghittassiru a chiavi a mari.
Tintu annu a tutta la genti 
ca paga u pizzu e un si nni penti:
ognuno è libbiru di farisi nculari 
e di pruvarici piaciri, macari.
Tintu annu a lu guvernu 
ca si nn’issi rittu a u nfernu,
a sinatura e deputati,
speciarmenti a chiddi cunnannati,
ci vinissi un corpu i sangu 
e murissiru carcirati,
buon annu ai vicchiareddi,
ai ranni e ai picciutteddi, 
ai lari e ai beddi,
a ienniri,soggiri e nuora,
a chiddi chi arrestanu rintra
e a chiddi chi vannu fora, 
a l’impiegati, ai pinsionati
a li niputi, zii, cucini e cugnati, 
a li mariti curnuti e a li muggheri buttani,
a cu si vusca u pani, 
a viddani, a gatti e cani,
a cu accatta e a cu vinni,
a cu acchiana e a cu scinni,
a cu chianci e a cu riri,
a cu criri e a cu un criri,
a cu campa a iurnata 
e si licca a sarda salata
e a cu avi i miliuna a palati
e si nni sta futtennu d’i disgraziati.
ai patri di famigghia senza travagghiu,
chi ci finissi prestu stu smagghiu,
a cu mori nta i galeri e a cu fa u carciareri
Buon annu e la fini d’ogni guerra 
supra la nostra terra,
Auguri chi lu novu annu
si purtassi luntanu ogni malannu.

salvatore.ognibene

Nato a Livorno e cresciuto a Menfi, in Sicilia. Ho studiato Giurisprudenza a Bologna e scritto "L'eucaristia mafiosa - La voce dei preti" (ed. Navarra Editore).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *